Sikerdíjas pályázatírás

TENDERMESTER

Gépbeszerzési pályázatok

Jelenleg pályázható gépbeszerzési pályázatok: Új Széchenyi Terv

 

Most 65 %-os támogatást nyerhet munkabérre és technológiai fejlesztésre!

Beadási határidő:

2011. március 1. - 2011. december 31.

Támogatási
intenzitás

Maximum 65%

Pályázható
összeg

5 millió – 25 millió

Cél

Újszerű technológiák, szolgáltatások, eljárások alkalmazásának bevezetése a termelés/szolgáltatás folyamataiba

Jogosultak

·      jogi személyiségű gazdasági társaságok,

·      jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,

·      SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

·      Szövetkezetek

Kizárólag KKV-k pályázhatnak, akik rendelkeznek legalább 2 lezárt üzleti évvel.

Támogatható
tevékenységek

·      Eszközbeszerzés (tárgyi eszköz, egyenként minimum nettó 200.000 Ft)

·      Munkatársak alkalmazása (műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép- vagy felsőfokú végzettségű)

·      Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység

Elszámolható költségek

·      Műszaki, természettudományi, orvosi vagy agrár közép- vagy felsőfokú végzettségű munkatársak bérköltsége

·      Tárgyi eszköz beszerzése (egyenként min. nettó 200.000 Ft értékű)

·      Iparjogvédelmi tevékenység (iparjogvédelmi szolgáltatások költsége és a kapcsolódó hatósági díjak)

Megkezdettség

A pályázat benyújtását követően saját felelősségre azonnal megkezdhető

Vállalási feltételek

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá.

ÉS

A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a beadást megelőző üzleti évhez képest.

VAGY

A projekt befejezési évét követő két üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításnak növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

A pályázathoz csatolandó mellékletek listája

·      Aláírási címpéldány

·      Éves beszámoló jóváhagyását igazoló dokumentum

·      Árajánlat(ok)

·      Az innovációs feltételek meglétét igazoló dokumentumok

Előleg

Előleg lehívására nincs lehetőség.

Egyéb korlátozás

·      Szoftverfejlesztés önmagában nem támogatható, kizárólag úgy, ha valamilyen tárgyiasult eszköz, műszer, gép (stb.) működéshez kapcsolódik.

·      Az elnyert támogatás csekély összegű támogatásnak minősül. (Csekély összegű -de minimis- támogatás esetén bármely egymást követő 3 pénzügyi évben a vállalkozásnak megítélt csekély összegű támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót